Điều kiện và điều khoản

Điều kiện và điều khoản

Elevate your travel experience

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Điều 1: Tên gọi

Tên của chương trình là: Da Nang Mikazuki Membership Club. Được điều hành bởi công ty ODK Mikazuki.

Điều 2: Chế độ thành viên

Khi tham gia chương trình khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt của Da Nang Mikazuki Resorts & Spa.

Điều 3: Mục đích

Mikazuki mong muốn đêm tới cho khách hàng thành viên những dịch vụ tiện ích tốt nhất và những trải nghiệm thư giãn chất lượng bằng lòng hiếu khách chân thành.

Điều 4: Tư cách thành viên

Khi đồng ý điền thông tin vào đơn Đăng ký Thành viên, khách hàng sẽ được xem là thành viên của chương trình.

Điều 5: Phí đăng ký và phí thường niên

Khách hàng sẽ không tốn đăng ký và phí thường niên khi tham gia chương trình.

Điều 6: Thẻ thành viên

Thẻ thành viên chỉ có giá trị với người có tên trên thẻ, không được chuyển nhượng cho bên thứ 3 sử dụng thẻ.

Điều 7: Thời hạn thẻ

Mỗi loại thẻ sẽ có thời hạn sử dụng là 3 năm

Điều 8: Quyền lợi thẻ

Các ưu đãi sẽ được áp dụng cho khách hàng sở hữu thẻ thành viên đối với các dịch vụ mà khách sạn cung cấp như: lưu trú, nhà hàng, tiệc cưới..vv…

Ngoài ra người được khách hàng thành viên giới thiệu và tuân theo các quy định của chương trình cũng có thể sử dụng thẻ cho từng dịch vụ tùy theo các thỏa thuận trước.

Điều 9: Hệ thống điểm, Quyền lợi và Điều kiện

1.    Hệ thống điểm sẽ được tính như sau:

  • Số tiền sử dụng: 10,000 VND = 100 điểm,
  • Giá trị điểm: 10 điểm = 10 VND 

2.    Điều kiện tích lũy điểm: điểm được tích lũy là các điểm đảm bảo 3 điều kiện sau:

  • Điểm tích lũy là giá trị thanh toán cuối cùng của khách hàng (sau khi khách hàng đã sử dụng xong dịch vụ và đã trừ các khoản giảm giá, khuyến mãi, quy đổi voucher….) có bao gồm phí dịch vụ và VAT.
  • Dịch vụ áp dụng: tất cả các dịch vụ thuộc Da Nang Mikazuki Japanese Resorts and Spa, do Da Nang Mikazuki cung cấp hoặc các gói dịch vụ có kèm phòng khách sạn Da Nang Mikazuki; không bao gồm các dịch vụ mua lẻ mà Da Nang Mikazuki mua lại từ nhà cung cấp ngoài (như Spa, Hiệu thuốc...) và ẩm thực của Water Park Matsuri Food Court.
  • Hình thức đặt dịch vụ: đặt trực tuyến thông qua website mikazuki.com.vn,  hotline +842363 774 555, hoặc đặt trực tiếp tại khu nghỉ dưỡng.

Điều 10: Hủy tư cách thành viên

Khách hàng sẽ bị từ chối tư cách thành viên nếu thuộc các trường hợp sau đây:

(1) Khi nội dung đã đăng ký bị sai sự thật

(2) Khi có sự cố như chậm thanh toán tại Khách sạn Mikazuki

(3) Khi bị bắt giữ, truy tố, hoặc kết án tội phạm hình sự

(4) Khi có hành vi hành hung, gây thương tích, tống tiền, đe dọa, tống tiền, lừa đảo và các hành vi tương tự

(5) Khi thành viên không tuân thủ thỏa thuận chỗ ở hoặc nội quy sử dụng Khách sạn Đà Nẵng Mikazuki

(6) Khi Công ty đánh giá rằng Quý khách không phù hợp với tư cách là một thành viên

(7) Khi có những lý do khác được coi là không phù hợp với chuẩn mực xã hội

Điều 11: Thủ tục

Nếu xảy ra các trường hợp dưới đây, vui lòng liên hệ với ban thư ký từ thành viên và làm theo thủ tục quy định.

(1) Yêu cầu cấp lại thẻ thành viên do bị mất, mất cắp hoặc hư hỏng

(2) Yêu cầu thay đổi hoặc rút khỏi đơn đăng ký thành viên

Điều 12: Gia hạn / Thu hồi / Trục xuất Tư cách thành viên

1. Phải trải qua sự thẩm định để gia hạn tư cách thành viên.

2. Những người thuộc bất kỳ điều nào sau đây sẽ bị thu hồi tư cách thành viên của họ.

Nếu tư cách thành viên hết hạn, người được đăng ký làm thành viên gia đình cũng sẽ hết hạn và tất cả các quyền của thành viên sẽ bị mất.

(1) Khi xảy ra bất kỳ vấn đề nào trong Điều 10

(2) Trong trường hợp mâu thuẫn với các điều khoản về việc hết hạn/ khai trừ tư cách thành viên được quy định trong mỗi thỏa thuận với từng thành viên

(3) Khi có sự thay đổi đáng kể về tình trạng tín dụng của thành viên

(4) Khi có yêu cầu về quyền khác với quyền lợi của thành viên hoặc yêu cầu không hợp lý

(5) Khi không liên lạc được với thành viên do chuyển công tác, chuyển công tác, v.v.

(6) Khi hồ sơ sử dụng khách sạn không được công nhận trong ngày thẻ thành viên hết hạn

(7) Khi có các lý do khác tương tự như trên

3. Nếu Công ty xác định rằng Quý khách không phù hợp với tư cách là thành viên trong đoạn trên, Công ty sẽ xóa tư cách thành viên.

Về nguyên tắc, sẽ không được phép đăng ký lại nếu tư cách thành viên bị xóa.

Áp dụng thỏa thuận này

(1) Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các thành viên sử dụng các dịch vụ do Đà Nẵng Mikazuki cung cấp.

(2) Trong quá trình vận hành dịch vụ, Công ty có thể thiết lập các quy tắc khác nhau (sau đây gọi là ""quy tắc"") như quy tắc sử dụng, điều khoản và điều kiện, biện pháp phòng ngừa khi sử dụng, v.v. cho từng cơ sở. Các vấn đề không được quy định trong thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định khác.

(3) Công ty có thể thêm hoặc thay đổi các điều khoản mới cho thỏa thuận này mà không cần sự chấp thuận của thành viên và nếu thỏa thuận này được bổ sung hoặc thay đổi, nó sẽ được đăng trên trang web chính thức hoặc thông báo trong bản tin, v.v. Phiên bản mới nhất sẽ được đăng trên trang web chính thức.

(4) Nếu thành viên sử dụng cơ sở, dịch vụ sau khi thay đổi thỏa thuận này, thì sẽ được coi là đã chấp nhận thỏa thuận đã thay đổi.

Các điều khoản bổ sung:

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2021

Join Mikazuki Membership now

Enjoy exclusive benefits from the moment you join.
Đặt ngay!
Người lớn
Trẻ em