Fitness

Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness

Khách sạn đầu tư xây dựng khu Fitness tiện nghi. Nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe, duy trì dáng vóc đẹp thì hãy đến tập luyện tại khu Fitness của chúng tôi. 

 

Liên hệ với chúng tôi:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: +84 236 377 4555

Thời gian mở cửa: 10:00 - 22:00 hàng ngày

Vị trí tuyển dụng