DA NANG - MIKAZUKI JAPANESE RESORTS & SPA
Người lớn
Trẻ em

Capsule Hotel Yado

Nếu bạn đang du lịch một mình, hay đi cùng nhóm bạn, khách sạn kiểu con nhộng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. 
Lựa chọn tuyệt vời khi du lịch cùng nhóm bạn hay du lịch một mình! 
Đặt ngay!
Người lớn
Trẻ em